Annuleringsvoorwaarden

1.1 Annulering van de overeenkomst dient enkel schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot
e-mail) te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst.

1.2.1 Wanneer er enkel sprake is van zaalhuur, dan dient opdrachtgever de volledige reeds
betaalde zaalhuur te voldoen (met andere woorden: de betaalde zaalhuur wordt niet
geretourneerd), in geval van annulering.

1.2.2 Wanneer er naast zaalhuur sprake is van andere dienstverlening (zoals catering), dan
dient opdrachtgever naast de zaalhuur, de navolgende kosten aan opdrachtnemer te
voldoen, in geval van annulering:
a) in de periode liggend voor 365 dagen voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige
opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt waarbij de zaalhuur niet is
meegerekend;
b) in de periode liggend tussen 364 dagen en 180 dagen voor het aanvangsmoment, 50%
van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de
zaalhuur niet is meegerekend:
c) in de periode liggend tussen 179 en 90 dagen voor het aanvangsmoment, 85% van de
volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de zaalhuur
niet is meegerekend;
d) in de periode liggend tussen 89 dagen en het aanvangsmoment, 100% van de volledige
opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de zaalhuur niet is
meegerekend.
De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd
met daarna overeengekomen mutaties.

1.3 Indien op het moment van annulering de schade van opdrachtnemer hoger is dan de
annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 1.2 in deze voorwaarden –
door (waaronder doch niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de
annulering door opdrachtgever op opdrachtnemer (zullen) rusten, zoals verplichtingen
jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere
vorderingen van derden -, dan dient opdrachtgever dit hogere bedrag aan opdrachtnemer te
vergoeden.

1.4 Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop de annulering door
opdrachtnemer is ontvangen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.